Uw betrouwbare partner voor spijsoliën en -vetten

Das Unternehmen
Spijsvetten en -oliën leveren een doorslag-gevende bijdrage tot succes op de levens-middelenmarkt. Ze zorgen voor smaak in voeding. Bovendien zijn ze een niet te verwaarlozen leverancier van levensbelangrijke voedingsstoffen.

Als competente en betrouwbare partner biedt PROGRA op basis van onberispelijke grond-stoffen een omvangrijk assortiment van uitstekend veredelde producten die voldoen aan alle eisen van de moderne levensmiddelen-productie. Natuurlijk kunnen onze spijsvetten ook in de keuken worden gebruikt, onder meer om te koken, te braden, te frituren of te bakken.
Tot de klanten van PROGRA behoren naast levensmiddelenproducenten ook talrijke groot-handelaars, bedrijfs- en grootkeukens, restau-rants, ziekenhuizen, bakkerijen, frituren en snackbars.

Onze klanten kunnen niet alleen vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, maar ook op de stipte leveringen door PROGRA. Onze eigen vrachtwagens en de transportbedrijven waar we al jaren mee samenwerken, zorgen voor de snelst mogelijke leveringen in heel Europa.

Sinds 2008 is PROGRA een volwaardige dochteronderneming van de internationaal actieve Tönnies-groep.